מוקד הצדקה המרכזי | מווסקבה
ביקור חולים | ארגון עזרה ורפואה
קריית רבינו הגדול | האדיטש
אלישיב | אמנות שנוגעת ברוח
שמחה פורצת גבולות | מיכאל חפץ